"Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość" - 100 lecie szkoły PDF Drukuj Email

 

W dniach 28 - 30 X 2010r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skarszewach obchodziła 100 - ną rocznicę powstania. Było to wielkie wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Skarszew, wśród których są  emeryci tej szkoły, absolwenci i ich rodziny. Te dni w pamięci uczniów naszej szkoły zapiszą się jako dni niezwykłe.  Uroczystości zorganizowano, by oddać hołd tym wszystkim, którzy tę szkołę tworzyli, którzy w niej i dla niej pracowali. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego przemarszu całej społeczności szkoły oraz zaproszonych gości do kościoła parafialnego w Skarszewach. Przemarsz odbywał się w asyście pocztów sztandarowych szkół z naszej gminy oraz orkiestry. Uroczystą  mszę świętą celebrowali księża - absolwenci naszej szkoły. Piękne, wzruszające kazanie przywołujące wspomnienia związane ze szkołą, z nauczycielami wygłosił ks. dr Piotr Malinowski. Po mszy nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie  tablicy upamiętniającej 100 -lecie istnienia szkoły. Odsłonięcia dokonali: dyrektor

Delegatury Kuratorium w Tczewie pan Stanisław Sumowski, burmistrz Skarszew pan Dariusz Skalski oraz ks. prałat Ryszard Konefał. Delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz pod tablicą poświęconą zamordowanym  w 1939r. nauczycielom pracującym w tej szkole Maksymilianowi Jeszke i Leonardowi Chylińskiemu. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich nieżyjących już pracowników szkoły.  Następnie wszyscy goście udali się do "Kącika Patrona", gdzie poświęcono rzeźbę Jana Pawła II. Kolejnym punktem uroczystości był apel, który rozpoczęła pani dyrektor Anna Friedrich witając przybyłych gości. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na historię,  osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne i sportowe szkoły.  Przybliżyła uczniom sylwetki pracujących w niej nauczycieli, wybitnych absolwentów, złożyła życzenia Jubilatce i zaapelowała do uczniów, aby nie zaprzepaścili 100 letniej spuścizny szkoły, jej absolwentów i wielkiego Polaka Jana Pawła II.  Część artystyczna opowiadała  o historii szkoły na przestrzeni 100 lat. Opowieściom towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz śpiew chóru szkolnego. Najmłodsi uczniowie zadziwili wszystkich wspaniale  zatańczonym  polonezem , a nasi absolwenci porwali publiczność  pięknym  koncertem  wokalno - instrumentalnym.  Artyści otrzymali gromkie brawa i słowa uznania. Po apelu na gości czekały kolejne atrakcje - okazjonalne wystawy opowiadające o regionie, szkole, patronie. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć pamiątkowe zdjęcia, świadectwa jeszcze z przedwojennych czasów, dyplomy i inne pamiątki związane ze szkołą  i sportem skarszewskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się archiwalne filmy przekazane szkole przez panów Marka i Jacka Zielińskich. Na zakończenie goście zostali zaproszeni na przysmaki kuchni kociewskiej przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z regionu szkoły i "Zagrody kociewskiej" z Godziszewa. Dnia 29X odbyły się apele, w których wzięli udział rodzice, sponsorzy i zwiedzający szkołę mieszkańcy Skarszew. W tym dniu odbył się konkurs "Mam talent" przygotowany przez panią Alicję Rezmer oraz konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego przygotowany przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku. Dnia 30X szkoła otwarta była dla wszystkich zainteresowanych historią i teraźniejszością naszej szkoły: sukcesami sportowymi, gośćmi, którzy ją odwiedzili, poetycką twórczością uczniów i absolwentów. Do tego wyjątkowego święta szkoła przygotowywała się od roku. Zmienił się wizerunek szkoły, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wymagało to pracy i trudu całego grona pedagogicznego i wszystkich pracowników obsługi. Szczególne  podziękowania należą się rodzicom naszych wychowanków za pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia. Dyrekcja szkoły  bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy udostępnili swoje rodzinne zbiory, pamiątki związane ze szkołą. Dzięki nim możliwa była sentymentalna podróż w przeszłość.

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.