KARTA ROWEROWA WAŻNA SPRAWA! PDF Drukuj Email

Dzisiejszy dzień  tj. 4 czerwca 2019r., dla wielu uczniów klas czwartych był niezwykle emocjonujący. 

Zakończyli oni roczne przygotowania do egzaminu praktycznego na kartę rowerową.

W ciągu nauki w 4 klasie uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności teoretyczne dotyczące budowy

i wyposażenia roweru, sposobu drobnych napraw, poruszania się po drogach i na ścieżkach rowerowych, udzielania I pomocy przedmedycznej.

Musieli zapamiętać jakie są rodzaje znaków drogowych oraz co one oznaczają dla uczestników ruchu drogowego. Każdy, kto przebrnął przez testy wiedzy, musiał wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Pamiętając o tym, by być bezpiecznym i widocznym na drodze, w czasie egzaminu, zdający chronili głowę kaskiem i zakładali kamizelki odblaskowe. Warto to wszystko zapamiętać na wiele lat a zwłaszcza na czas wakacyjnych wypraw rowerowych.

Wszyscy przystępujący do dzisiejszego sprawdzianu "rowerowych umiejętności" zdali egzamin!

Szczególne podziękowania należą się kierownikowi Posterunku Policji w Skarszewach aspirantowi

p. Sebastianowi Jankowskiemu, który czuwał nad całością egzaminu.

 

Za przygotowanie uczniów i "wyposażenie" ich w wiedzę odpowiadały panie: Ewa Barra i Mariola Kroplewska

 
Copyright © 2019 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.